Βήμα 1 από 3 : Επιλογή παράστασης
Ημερολόγιο
Παράσταση Χώρος Ημερομηνία Κρ./Αγ. Εισιτήρια Διαθ.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΧΟΡΝ Δευ 23 Ιαν 20:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΧΟΡΝ Τρι 24 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΧΟΡΝ Τετ 25 Ιαν 20:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΧΟΡΝ Δευ 30 Ιαν 20:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΧΟΡΝ Τρι 31 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
Βήμα 2 από 3 : Επιλογή εισιτηρίων

Βήμα 3 από 3 : Προεπισκόπηση θέσεων