Βήμα 1 από 3 : Επιλογή παράστασης
Ημερολόγιο
Παράσταση Χώρος Ημερομηνία Κρ./Αγ. Εισιτήρια Διαθ.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑ - Θ. ΓΚΟΝΗΣ ΚΑΙ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ - ΙΔΕΑ Τετ 25 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
Βήμα 2 από 3 : Επιλογή εισιτηρίων

Βήμα 3 από 3 : Προεπισκόπηση θέσεων