Βήμα 1 από 3 : Επιλογή παράστασης
Ημερολόγιο
Παράσταση Χώρος Ημερομηνία Κρ./Αγ. Εισιτήρια Διαθ.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Σαβ 21 Ιαν 18:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Σαβ 21 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Κυρ 22 Ιαν 18:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Κυρ 22 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Πεμ 26 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Παρ 27 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Σαβ 28 Ιαν 18:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Σαβ 28 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Κυρ 29 Ιαν 18:00 NAI   / NAI Επιλογή  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΧΟΡΝ Κυρ 29 Ιαν 21:00 NAI   / NAI Επιλογή  
Βήμα 2 από 3 : Επιλογή εισιτηρίων

Βήμα 3 από 3 : Προεπισκόπηση θέσεων